Általános Szerződési feltételek

Hatályos: 2018. 05. 25.-től

Bevezető

Ez a tájékoztató Madarász Kft. által üzemeltetett internetes webáruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Amikor Ön a megrendelését jóváhagyja, akkor a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, hogy rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el! Amennyiben igénybe veszi az weboldalunk szolgáltatásait és a Madarász Webáruháznak rendelést küld el, azzal egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja a feltételeket A Madarász Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a vásárlási feltételeket, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Madarász Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy (cég) - továbbiakban: megrendelő - között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti. A megrendelő a Megrendelés oldalon a "Megrendelem" gomb megnyomásával fogadja el a vásárlás feltételeit.

Általános tudnivalók

A megrendelések feladása a Madarász Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.webshop.madaraszkft.hu webcímen. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni. A megrendelésekről elektronikus úton e-mailben visszaigazolást küldünk. A Madarász Kft., a regisztrált adatok valódiságát ellenőrizheti. Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk. A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

Regisztráció

Webáruházunkban vásárlás előtt regisztrációra van szükség, ahol az azonosító adatok, valamint a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek.
A regisztráció két lépésben történik:

 1. Először ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot (az űrlapon vannak kötelező adatok (*-gal jelölve), amelyek nem maradhatnak üresen), majd a regisztrálok gombra kattintva - ha az űrlap adatai rendben voltak - megtörténik az adatok tárolása, és ezzel egyidőben egy elektronikus levelet küldünk, a regisztráció megerősítéséhez.
 2. A kapott levélben szerepel egy link, amelyre kattintva megerősítheti/befejezheti regisztrációját.
  Fontos! Ön csak akkor fog tudni bejelentkezni, és rendelni, illetve időpontot foglalni, ha a regisztrációját megerősítette (a kapott levélben szereplő linkre kattint)!

Árak

Az áruházban feltüntetett a listaárból számolt, kedvezménnyel csökkentett árak az érvényes bruttó fogyasztói árak. Előfordulhat azonban, hogy technikai hiba miatt téves ár jelenik meg a webáruházban, vagy a megrendelt áru a már meglévő készletből nem teljesíthető, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

Amennyiben valamely rendelés - bármilyen okból - módosul, összevonásra kerül egy másikkal, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Fizetési módok

A megvásárolt áru(k) kifizetése kétféle módon történhet:

 1. Készpénzzel, az áru átvételekor (120.000,-Ft alatti rendelési érték esetén)
 2. Előre történő átutalással 

Garancia (jótállás)

A Megrendelőnek kiszállított áru minőségét a gyártó garantálja. Kiszállításra csak minőségileg kifogástalan áruk kerülnek. Ha mégis előfordul, hogy valamely termék hibás, vagy meghibásodik, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az általunk eladott termékekre 12 hónap garanciát vállalunk. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, illetve a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek. Személy, kisteher és teherabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsokat átlagos használati körülmények között üzemeltették és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait maradéktalanul betartották. Szélsőséges út és használati körülmények esetében a Madarász Kft. fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

Helytelen tárolásból fakadó hibákra, a szabványok, valamint a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti szerelési vagy üzemeltetési hibákra, nem a rendeltetésnek megfelelő használatból adódó hibákra a garancia nem érvényes. A jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák esetén (pl.: hibás futómű beállítás) a garancia szintén nem érvényesíthető. Baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibákra, sérülésekre szintén nem terjed ki a garancia. Az abroncs túlterhelése miatti hibák szintén nem tartoznak a garanciális problémák közé. Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ben és a 17/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

A garanciális igény bejelentését írásban kell megtenni az alábbi címre:

Madarász Kft.

5650 Mezőberény, Kodály Z. u. 26.

Telefon: +36 66 352933

E-mail: info@madaraszkft.hu

A bejelentésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

 • a bejelentő neve, címe
 • az abroncs részletes adatai: méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám,
 • maradvány csatornamélység,
 • a hiba leírása,
 • a vásárlói számla sorszáma,
 • a használt járművön az abroncs felszerelési helyét.

Adatainak védelme

A Madarász Kft. tájékoztatja Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében eltárolja. Az Ön adatait harmadik félnek nem adja át, kivételt képez az eset, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Madarász Kft. alvállalkozójaként működik közre (például futárszolgálat). Ebben az esetben, az alvállalkozók a Madarász Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvényben foglaltak szerint járunk el. Az adatbeviteli hibák javításának módja: személyes adatainak változását, esetleges elírás javítását a vásárló saját maga a bejelentkezést követően a "személyes adataim" menüpontban módosíthatja. Emellett az adatok módosítását kérheti ügyfélszolgálatunktól telefonon vagy email-ben is.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk: 03691-0001


Elállás joga

E pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban "Vásárló").

 • A Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek (több termék esetén az utoljára szolgáltatott terméknek) a vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 • Elállásra vonatkozó igényét személyesen, írásban vagy e-mailben kell bejelentenie. Az elállásra vonatkozó igénynek tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, megrendelés azonosítóját, a termék átvételének időpontját, a vásárló adatait (név, cím, aláírás - írásos felmondás esetén), keltezés.
 • A termék visszaküldésének közvetlen költségeit a vásárló viseli.
 • A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni az alábbi postai címre: Madarász Kft., 5650 Mezőberény, Kodály Z. u. 26., vagy elektronikusan az info@madaraszkft.hu e-mail címre. Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fentebb megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladóó részére. A madaraszgumi.hu (Madarász Kft. továbbiakban "Eladó") e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.
 • A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. termékekre.
 • Az Madarász Kft. üzlethelyiségében személyesen vásárolt árukra szintén nem vonatkozik az elállási jog.

Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. Kormányrendelet


A vásárló felelősségvállalása

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelése jóváhagyásával a vásárlási feltételeket elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételét és kifizetését. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Madarász Kft. számára. A Madarász Kft. ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

Cégadatok:

A vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv:

Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság.

5700 Gyula, Kossuth tér 9.

+36(66)562 250

Madarász Kft.

5650 Mezőberény, Kodály Z. u. 26. (47. sz. főút mellett.)

GPS koordináták: É46.8333218 K21.0276305

Telefon: +36 66 352933

Adószám: 11059541-2-04

VAT: HU 11059541

Cégegyzékszám: CG. 04-09-004031


Információ - gumi értékesítés, gumiabroncs webáruház

Erőss Attila

Telefon: +36 20 9167103


Telephelyi információk

Madarász Ferenc

Telefon: +36 20 9218433


Számlázás, pénzügyek

Madarász Magdolna

Telefon: +36 66 352933

_____________________________

OVR-link

 • Az online vitarendezési rendelet 2016. február 15-től lehetővé teszi az Európai Unióban letelepedett fogyasztók és a kereskedők számára, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat – az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően – online módon rendezzék. Az OVR-platform az összes nemzeti alternatív vitarendezési szervezetet (hazánkban az AVR a békéltető testület) összeköti. Ez egy interaktív, felhasználóbarát weboldal, amely az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr .

_____________________________

Tárhelyszolgáltató adatai:

DotRoll Kft.

 •   1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 •   +36 - 1 - 432 - 3232
 •   +36 - 1 - 432 - 3231
 •   support@dotroll.com